Napięta sytuacja za wschodnią granicą Polski sprawia, że Polacy coraz aktywniej szukają wszelkich możliwych informacji, które w przyszłości mogą ocalić im życie. W związku z tym warto znać sygnały alarmowe oraz wiedzieć, w jaki sposób się zachować w przypadku ich wystąpienia.

Alarmy ostrzegawcze w Polsce

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej występuje kilka charakterystycznych sygnałów, które dobrze jest znać. Zazwyczaj przekazywane są one za pomocą dobrze słyszalnych syren, ale komunikaty bywają powtarzane również w radiu, telewizji i Internecie.

Alarm wojenny w Polsce

Jeden z najistotniejszych alarmów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bazujący na krajowym systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Dobrze jest pamiętać, że nie ogranicza się on jedynie do syren, ale wspomagany jest również przez klaksony samochodów oraz bicie w dzwony. Towarzyszą mu stosowne komunikaty przekazywane za pomocą radia, telewizji, Internetu, a także wspomagane nagłośnionymi informacjami ze specjalnych samochodów. W skrajnych przypadkach mogą być rozrzucane ulotki ostrzegające przed zagrożeniem.

Alarm lotniczy w Polsce

Reakcja na potencjalny atak lotniczy musi być szybka i sprawna. W związku z tym przekazywany jest wszelkimi możliwymi sposobami, ale największą uwagę należy zwracać na syreny i dzwony.

W przypadku wystąpienia alarmu powietrznego syrena będzie wyła ciągłym i modulowanym dźwiękiem, który będzie powtarzany przez 3 minuty. Istotne w jego przypadku są sekwencje: 3 sekundy dźwięki oraz 1 sekunda przerwy.

Podobna zasada dotyczy środków przekazu masowego (telewizja, radio, Internet, megafony) i zawsze zaczyna się od trzykrotnej zapowiedzi (“Uwaga! Uwaga! Uwaga!”).

Jeśli po rozpoczęciu sygnału pojawi się ponowny dźwięk syreny trwający nieprzerwanie przez 3 minuty, oznaczać to będzie, że alarm powietrzny został odwołany.

Postępowanie w przypadku alarmu powietrznego

Chociaż może to okazać się trudne, to przede wszystkim należy zachować spokój i unikać paniki. Słysząc syrenę alarmową powinno się niezwłocznie właczyć radio lub telewizor, aby wysłuchać stosownych komunikatów. Informacje powinny pojawić się również na oficjalnych stronach Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie trzeba stosować się do przedstawionych w komunikacie poleceń.

Drugą istotną rzeczą jest, aby od razu poinformować domowników oraz osoby z najbliższego otoczenia o potencjalnym niebezpieczeństwie. W sytuacji pobytu poza domem warto zadzwonić do najbliższych, przedstawić im sytuację, a także wskazać miejsce swojego pobytu oraz sposób dalszego nawiązywania kontaktu.

Zdjęcie autorstwa David Gierth z Pexels