Kiedy w czasie ciąży pojawiają się pewne komplikacje, które zagrażają zdrowiu przyszłej matki lub jej dziecka, nazywa się to „ciążą patologiczną”. Jakie są najczęstsze powikłania i jak się je leczy?

Ciąża patologiczna: co to jest?

Ciąża patologiczna to taka, w której podczas ciąży dochodzi do komplikacji, które mają wpływ na przyszłą matkę lub dziecko. Te ciąże, które są znane jako „zagrożone”, wymagają szczególnej opieki i zwiększonego monitorowania.

Najczęstsze patologie

Do najczęściej obserwowanych patologii należą: stan przedrzucawkowy, PAD (zagrożenie porodem przedwczesnym), PMR (przedwczesne pęknięcie błon płodowych), cholestaza ciążowa, cukrzyca ciążowa, krwiak zaśniadowy. Nie wszystkie przyszłe matki mogą cierpieć na te dolegliwości, istnieje szereg czynników ryzyka, które specjalista wyszczególnia dla nas.

1. Cukrzyca ciążowa: kobiety z BMI powyżej 25, kobiety powyżej 35 roku życia, cukrzyca ciążowa w wywiadzie, rodzinne występowanie cukrzycy typu 2 w I stopniu.

2. Stan przedrzucawkowy: pierworództwo, „niedawny” partner, pochodzenie etniczne, wiek matki poniżej 18 lub powyżej 35 lat, wywiad w kierunku stanu przedrzucawkowego, rodzinne występowanie nadciśnienia I stopnia, otyłość, palenie papierosów itp.

3. Zagrożenie przedwczesnym porodem (PAD): bliskie po sobie ciąże, PAD w wywiadzie, wiek matki poniżej 18 lub powyżej 35 lat, ciąże bliźniacze, hydramnios (nadmiar płynu owodniowego), makrosomia płodu, niepewność społeczno-ekonomiczna, intensywna aktywność np. gdy ciężarna pracuje do późnego okresu ciąży.

4. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych przed 37 dniem ciąży: czynniki ryzyka są prawie takie same jak w przypadku zagrożenia przedwczesnym porodem.

Ciąża patologiczna: jakie leczenie zastosować?

Postępowanie jest oczywiście zróżnicowane w zależności od patologii. Cukrzyca ciążowa jest dość częstą patologią ciąży. Gdy jest ona dobrze wyrównana, nie wymaga hospitalizacji, a jedynie monitorowania poziomu cukru we krwi. Inne patologie wymagają jednak hospitalizacji przez różny okres czasu, w zależności od ciężkości patologii i protokołów obowiązujących w szpitalu. Szczególnie w przypadku zagrożenia przedwczesnego porodu, przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, stanu przedrzucawkowego i ciążowej cholestazy.

Zdjęcie autorstwa lucas mendes z Pexels