Coraz to częściej zdarza się, że słyszymy o przypadkach mobbingu w miejscu pracy. Ofiary takie starają się też i walczyć o swoje prawa, atakujący z kolei też i się bronić. Teoretycznie, więc mamy, że takie o to zjawisko ma miejsce i może też i wywołać poważne konsekwencje. Jednak czy tak naprawdę zdajemy sobie do końca ów sprawę, co to jest ten cały mobbing i mamy pewność, że to nie dotyczy też i nas? Warto to przeanalizować z dwóch stron. Nieświadomość takiego o to czynu może i występować też i nie tylko u nękanego pracownika, ale też i u pracodawcy, czy może i innej osoby, która może dopuścić się nękania. Wszystko przez takową to niewiedzę.

Czym jest takowy o to mobbing w pracy?

Mobbing to nic innego, jak nękanie danego o to pracownika, czy też i pracownika, które są skierowane przeciwko pracownikowi, polegające też i na uporczywym, a zarazem długotrwałym nękaniu, czy też i zastraszeniu pracownika, które ostatecznie też i wywołują u danej to osoby zaniżona samoocenę przydatności zawodowej. Jest to artykuł 94 kodeksu 2, który jest zawarty w Kodeksie pracy.

Jak przejawia się mobbing?

Mobbing to też może przybrać wiele to postaci. Osoba, która jednak się takiego o to czynu dopuszcza, może i niezasadnie podważać takowe to kompetencje ofiary. Przerywa na przykład zdania w pół słowa, nie daje się też i wypowiedzieć na dane pytania reaguje agresją, czy też i krzykiem. Możliwe też i, że będzie ignorować, pracownika, bez powodu przenosi go też i do miejsca, gdzie też i nie ma takowego to kontaktu z innymi pracownikami, a zarazem i może grozić takowymi to:

– Utratą pracy.

– Zwoleniem.

– Zaskarżeniem.

Wyśmiewa, czy też i gnębi przy innych pracownikach.

Tak właśnie objawia się mobbing w pracy. Od razu, kiedy zauważysz, że ktoś robi dokładnie tak z Tobą, czy też i kolegą koleżanką z pracy to warto to zgłosić do inspekcji pracy.

Zdjęcie autorstwa Liza Summer z Pexels