Jeśli istnieje jedna cecha, którą powinien posiadać każdy dom, to jest nią bezpieczeństwo. Przez bezpieczeństwo rozumiemy brak jakiegokolwiek ryzyka. Jeśli jest to dom, w którym są dzieci, to bezpieczeństwo musi być zwielokrotnione, aby uniknąć potencjalnie poważnych problemów. Dzieci są z definicji ciekawskie i nie tylko często dotykają palcami gniazdek elektrycznych, ale także nie mają podstawowego pojęcia o zagrożeniach związanych z pewnymi ryzykownymi praktykami, takimi jak dotykanie kabli elektrycznych mokrymi rękami. Porażenie prądem ciała, które jest przewodnikiem elektryczności, może spowodować poważne szkody dla osoby, aż do wywołania ataku serca, więc wszelkie środki ostrożności będą zbyt małe.

Z tych wszystkich powodów poniżej przedstawiamy pięć podstawowych wskazówek, dzięki którym instalacja elektryczna w Twoim domu będzie bezpieczniejsza dla najmłodszych domowników.

1. Zainstaluj w domu wyłącznik różnicowo-prądowy lub, jeśli już go masz, sprawdź, czy działa prawidłowo.

Wyłącznik różnicowoprądowy może być bardzo przydatny do ochrony dzieci w przypadku dotknięcia lub pośredniego kontaktu z częściami instalacji elektrycznej znajdującymi się pod napięciem. Chociaż istnieją różne rodzaje, najczęściej spotykane w domu są te z klasy AC. Jeśli go masz, sprawdź, czy działa prawidłowo, a jeśli nie, kup go w sklepach z artykułami żelaznymi i dla majsterkowiczów. Po wykryciu zaniku prądu wyłącznik odcina dopływ energii elektrycznej do instalacji i zapobiega porażeniom, a nawet pożarom spowodowanym przez wyciek.

2. Nauczanie się podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Najlepszym środkiem bezpieczeństwa, jaki możesz podjąć, gdy masz w domu małe dzieci, jest nauczenie ich korzystania z elektryczności i związanych z tym zagrożeń. Odłączanie urządzenia od zasilania bez wyciągania kabla lub wyłączanie urządzeń, gdy nie są już używane, zamiast pozostawiania ich podłączonych do sieci elektrycznej, to nawyki, które należy wpajać od najmłodszych lat.

3. Szczególne środki ostrożności.

Nie jest to mniej niebezpieczne, ponieważ jest to powszechna praktyka. Mówimy o nagromadzeniu gniazdek na tej samej listwie zasilającej, na przykład do oświetlania lamp z różnymi typami żarówek, co może prowadzić do przeciążeń, które mogą spowodować pożar. Nie zaleca się również pozostawiania przedłużaczy pod napięciem, które nie są już używane, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Jeśli masz w domu zwierzęta, zwłaszcza gryzonie, należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie gryzły one kabli. Po utracie plastiku ochronnego, kable z bardzo bezpiecznych stają się prawdziwym źródłem zagrożenia.

4. Gaśnica — rozwiązanie awaryjne, które zawsze powinno być pod ręką.

Posiadanie gaśnicy w domu nie jest obowiązkowe, ale jest więcej niż wygodne. Każde zwarcie lub przegrzanie urządzenia domowego może spowodować pożar w domu z nieprzewidywalnymi konsekwencjami, a gaśnica może rozwiązać problem w kilka chwil. Należy pamiętać, że gaśnica, zwłaszcza ta do użytku domowego, nadaje się tylko do pierwszych niewielkich płomieni. Najczęstszym pożarem w domu jest ten, co odnosi się do pożarów stałych. Chociaż rynek oferuje szeroką gamę rozmiarów gaśnic, gaśnice domowe mają zazwyczaj standardową wagę 6 kilogramów.

5. Łazienki i kuchnie, obszary potencjalnego ryzyka.

W obu pomieszczeniach prąd elektryczny i liczne urządzenia elektryczne współistnieją z bieżącą wodą i wilgocią, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Dzieci mogą zapomnieć o dokładnym osuszeniu rąk i stóp przed kontaktem z jakimkolwiek źródłem elektryczności. Używanie gniazda wtykowego z osłoną może zaoszczędzić wiele kłopotów. Ogólną zasadą jest, aby nigdy nie pozostawiać urządzeń takich jak suszarki do włosów, prostownice do włosów czy golarki w pobliżu zlewów lub wanien.

Zdjęcie autorstwa Guduru Ajay bhargav z Pexels