Dzięki wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego matka ma możliwość spędzenia czasu z dzieckiem. Jest to bardzo ważne dla dziecka, aby mogło się prawidłowo rozwijać. Podpowiadamy, komu przysługuje urlop macierzyński i w jaki sposób należy się o niego starać.

Urlop macierzyński w 2020 r. – dla kogo?

Urlop macierzyński jest liczony od momentu porodu. Stanowi on płatną przerwę w pracy, która jest efektem urodzenia dziecka. Istnieje możliwość wykorzystania urlopu przed porodem (czas ten nie może przekraczać 6 tygodni).


W roku 2020 urlop macierzyński jest przyznawany w taki sam sposób, jak w poprzednich latach.


Opiekunowie (ojciec bądź matka) nie muszą być zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony – może to być umowa na czas określony (tutaj roczny wymiar musi mieścić się w czasie trwania umowy).
W sytuacji rozwiązania umowy podczas trwania urlopu macierzyńskiego, kobieta będzie dostawać zasiłek macierzyński do momentu ukończenia 52 tygodnia przez nasze dziecko.

Urlop macierzyński – jak się o niego starać?

Urlop macierzyński należy się kobiecie automatycznie. Ważne jest jednak, aby poinformować swojego pracodawcę o porodzie. Jeżeli zależy nam na staraniu się o urlop już przed porodem, powinnyśmy wcześniej dostarczyć wniosek oraz zaświadczenie lekarza o tym, na kiedy przewidywany jest poród.


W przypadku, gdy o część urlopu macierzyńskiego chce się starać ojciec dziecka, również konieczne jest złożenie pisemnego wniosku u pracodawcy.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli chodzi o czas trwania urlopu macierzyńskiego, to jego długość jest zależna od ilości urodzonych dzieci. Istnieje możliwość skrócenia urlopu macierzyńskiego po upływie minimum 14 tygodni. Wówczas konieczne jest, żeby z części, która pozostała skorzystał ojciec dziecka.


W celu skrócenia urlopu należy złożyć pisemny wniosek w czasie 7 dni przed rozpoczęciem pracy. Trzeba również dołączyć wniosek ojca dziecka lub kopię oświadczenia ojca dziecka, która informuje o przerwaniu działalności zarobkowej.


Pamiętajmy również, że pracodawca nie ma możliwości rozwiązania umowy z matką, która przebywa w danym momencie na urlopie macierzyńskim.

Najważniejsze informacje dot. urlopu macierzyńskiego

Ile wynosi urlop macierzyński?

W przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie kobiecie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni.

Czy urlop macierzyński jest płatny?

Urlop macierzyński jest obowiązkowy i płatny.

Czy można zrezygnować z urlopu macierzyńskiego?

Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego kobieta może zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy.