Tag: Wilno

Wilno

Warto przyjechać na weekend do Wilna

Przyjeżdżali tu polscy królowie, a nasi architekci wznosili tutejsze budowle. W Wilnie jest wiele miejsc związanych z polską literaturą. Na cmentarzach, zwłaszcza na Rossie (gdzie spoczywa matka Józefa Piłsudskiego i serce jej syna), znajdziemy mnóstwo nagrobków Polaków. Wilno należy do tych nielicznych miast na świecie, które możemy oglądać z góry, podczas lotu balonem. Panoramę miasta możemy też podziwiać z wielu…

Read more