Tag: prawo cywilne

Prawo

Parę słów o dowodach w perspektywie art. 232 k.p.c.

Zgodnie z polskimi normami procesowymi, w postępowaniu cywilnym nie sąd w zasadzie nie zarządza dochodzeń, które miałyby na celu wyjaśnienie czy uzupełnienie twierdzeń stron. Nie podejmuje również działań na rzecz wykrycia środków dowodowych, które prowadziłyby do udowodnienia poszczególnych twierdzeń pozwu, odpowiedzi na pozew itd. Wobec w zasadzie kontradyktoryjnego ukształtowania procesu cywilnego, z niewielkimi jedynie wyjątkami na rzecz zasady inkwizycyjności, na…

Read more