Kobiety, które pracują, posiadają prawo do pobierania zasiłku rehabilitacyjnego, przysługującego im po czasie zakończenia zasiłku chorobowego. Czym jest zaświadczenie rehabilitacyjne, ile wynosi i co warto o nim wiedzieć?

Co to jest świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne należy się każdej kobiecie, która po zakończeniu zasiłku chorobowego wciąż nie jest zdolna do pracy, a dzięki dalszemu leczeniu bądź rehabilitacji ma możliwości powrotu do zdrowia. Obejmuje ono okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ale opłacane są także dni ustawowo wolne od pracy.


Przysługuje ono nie tylko kobietom w ciąży, ale także wszystkich objętych ubezpieczeniem chorobowym: duchownym, pracownikom, osobom odbywającym służbę zastępczą, osobom wykonującym pracę nakładczą, prowadzącym działalność pozarolniczą, wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenie, umowy agencyjnej lub innej (zgodnej z Kodeksem cywilnym), członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni kółek rolniczych, a także wykonującym pracę z powodu skierowania do niej.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne obejmuje 90% podstawowego wymiaru zasiłku chorobowego (w czasie trzech pierwszych miesięcy). Następnie jest to 75% w dalszym czasie. Jeżeli zaś niezdolność do pracy dotyczy okresu ciąży, to świadczenie wynosi 100% podstawy.


A jak się oblicza świadczenie rehabilitacyjne? Jeżeli przypadło ono pierwszym kwartale danego roku, jego podstawa będzie podwyższona o procent wzrostu średniego wynagrodzenia miesięcznego (ogłaszany jest on dla celów emerytalnych w trzecim kwartale w stosunku do pierwszego trymestru minionego roku kalendarzowego). W sytuacji gdy świadczenie rehabilitacyjne przyznano w drugim kwartale danego roku, jego podstawa zostanie podwyższona o procent wzrostu wynagrodzenia przeciętnego, które jest ogłaszane w czwartym kwartale dla celów emerytalnych, w stosunku do drugiego trymestru minionego roku kalendarzowego.

Jak widać każda kobieta, której zdrowie nie pozwala na powrót do pracy, ma prawo starać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego z tego tytułu.