Odgadnij po zdjęciach rasy kotów.

Odpowiedz na poniższe pytania

1. 
Jaka to rasa kota?

2. 
Jaka to rasa kota?

3. 
Jaka to rasa kota?

4. 
Jaka to rasa kota?

5. 
Jaka to rasa kota?

6. 
Jaka to rasa kota?

7. 
Jaka to rasa kota?

8. 
Jaka to rasa kota?

9. 
Jaka to rasa kota?

10. 
Jaka to rasa kota?

Photo by Manja Vitolic on Unsplash