Sprawdźmy ile zapamiętałeś z lekcji Języka Polskiego gdzie było omawiana lektura ,,Pan Tadeusz”

Odpowiedz na poniższe pytania

1. 
Autor utworu ,,Pan Tadeusz'' tworzył w epoce?
2. 
Autorem utworu ,,Pan Tadeusz'' jest?
3. 
Utwór powstał podczas pobytu Mickiewicza...
4. 
Jakie imiona nosiły psy Asesora i Rejenta?
5. 
Klucznikiem Horeszków był?
6. 
Głównym bohaterem utworu jest?
7. 
Czego dotyczyła nauka Sędziego wygłoszona podczas uczty w zamku?
8. 
Komu ksiądz Robak wyznaje swoje prawdziwe imię i nazwisko?
9. 
Do jakiego zakony należał ks. Robak?
10. 
Inwokacja to?

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash