Sprawdźmy twoją pisownie czy popełniasz błędy ortograficzne?

Odpowiedz na poniższe pytania

1. 
Wskaż poprawną pisownię
2. 
Poprawna wersja to:
3. 
Który zapis jej poprawny?
4. 
Jaka jest poprawna pisownia?
5. 
Dobra wersja to:
6. 
Poprawna wersja to:
7. 
Słodki owad:
8. 
Poprawna wersja to:
9. 
Meczy mnie już to …………. W czasie choroby.
10. 
Wynurzył się…………………

Zdjęcie autorstwa Pixabay z Pexels