Quiz sprawdzający twoją wiedze na temat serialu iZombie.

Odpowiedz na poniższe pytania

1. 
W którym miejscu Liv zmieniał się w zombie?
2. 
W jaki sposób ludzie zamieniają się w zombie?
3. 
Jak Liv zaspokaja swój głód?
4. 
Jak Liv wykorzystuje swoje wizje, by pomagać innym?
5. 
Kto pierwszy dowiaduje się o stanie Liv?
6. 
Z kim Liv była zaręczona?
7. 
W jakim mieście odbywa się akcja?
8. 
Jakiego sosu zombie lubią używać do wszystkich potraw?
9. 
Jak nazywa się prezes firmy Max Rager?
10. 
Jaką substancję Liv zaszczepiła Blaine'owi po Masakrze Mięsnej?

Photo by Yohann LIBOT on Unsplash