Najniższa krajowa inaczej płaca minimalna ustalana jest przez państwo corocznie w drodze ustawy. Najniższa krajowa to nic innego, jak najniższy, dopuszczalny próg wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy o pracę, ustalony jako stawka minimalna w określonym wymiarze czasu (najczęściej jest to okres miesiąca). W związku z powyższym, pracując legalnie na umowę o pracę, nie da się zarobić poniżej progu, jaki zostaje ustalony przez państwo na dany rok.

Należy podkreślić, że płaca minimalna nie jest w żaden sposób zależna od kompetencji i doświadczenia pracownika na danym stanowisku. Z dostępnych statystyk wynika, że w Polsce ok. 1,5 mln pracowników otrzymuje płacę minimalną.

Minimalne wynagrodzenie w Polsce brutto w 2020r. roku wynosi 2600,00 zł, co daje „na rękę” – 1928,62 zł netto, a 2041,62 zł dla osób do 26 lat z uwagi na przysługującą ulgę podatkową. Kwota ta jest o 350 zł brutto wyższa niż w roku poprzednim, kiedy najniższa krajowa wynosiła 2250,00 zł brutto. Ponadto minimalna stawka godzinowa brutto wynosi w chwili obecnej – 17,00 zł .

W 2019r. premier Polski Mateusz Morawicki zapowiedział, że płaca minimalna w Polsce będzie sukcesywnie wzrastać, aż osiągnie pułap 4000 zł brutto w styczniu 2024 roku.

Z obecnych prognoz związanych z pandemią koronawirusa, która mocno odbija się na gospodarce kraju wynika, że rząd planuje w kolejnym roku, aby wynagrodzenie wzrosło o 116,00 zł i aby wyniosło 2716,00 złotych. Przedsiębiorcy nie chcą żadnych podwyżek najniższego wynagrodczenia, natomiast związkowcy z OPZZ domagają się, aby płaca minimalna w kolejnym roku dynamicznie wzrosła i była na poziomie 3100,00 złotych. Z uwagi na epidemię koronawirusa obecna sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie jest niepewna, zarówno pracownicy jak i pracodawcy z niepokojem czekają na to co przyniosą kolejne miesiące oraz kolejny 2021 rok.

Zdjęcie – Michal Jarmoluk z Pixabay