Jeśli dojdzie do rozstania rodziców i jedno z nich przejmuje opiekę nad dzieckiem, to drugie zobowiązane jest płacić alimenty na dziecko. Jak wygląda składanie wniosku o alimenty?

Wybór odpowiedniego sądu

Na początku należy ustalić, który sąd będzie odpowiedni do rozpatrzenia naszego pozwu o alimenty. Do wyboru mamy sąd rejonowy, do którego należy dziecko (osoba, której alimenty się należą) lub sąd rejonowy, do którego należy pozwany. Najprościej jest wtedy, gdy rodzice zamieszkują w obrębie jednego sądu. Jeśli natomiast jedna z osób mieszka za granicą lub w innej części kraju, wówczas osoba składająca pozew o alimenty ma prawo wyboru takiej placówki sądowej, do której ma najbliżej.

Kwota alimentów

Konieczne jest ustalenie kwoty alimentów. Tylko wówczas pozew będzie skuteczny. Dobrze jest dodatkowo złożyć wniosek dotyczący ustalenia odsetek ustawowych w odpowiedzi na opóźnienia w spłacaniu alimentów.
Pozew musi także zawierać wniosek dotyczący zabezpieczenia przywództwa. Rzadko się zdarza, że alimenty zostają przyznane od razu. Niektórzy rodzice muszą na nie oczekiwać wiele miesięcy. Jeżeli zaś zadbamy o zabezpieczenie przywództwa, to nie będziemy mieć takiego problemu – sąd może wtedy egzekwować alimenty poprzez działanie komornika.


Pamiętać należy także o tym, aby zasądzić koszty procesu na siebie. Istnieje możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy za koszty poniesione na rzecz składania wniosku o alimenty. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy sąd otrzyma w tej sprawie konieczny wniosek.

Jak uzasadnić pozew?

Uzasadnienie pozwu to jego najdłuższy element. Należy tam zamieścić prawdziwe informacje na temat stanu majątkowego oraz aktualnych zarobków własnych oraz pozwanego rodzica. Konieczne jest wskazanie, ile wynoszą koszty opieki nad dzieckiem oraz jakie są tego przyczyny. Oprócz danych o kosztach utrzymywania podopiecznego ważne jest zamieszczenie na nie dowodów, w postaci np. paragonów czy wyciągów z konta, a także zeznania świadków (lekarzy, opiekunów, nauczycieli).
Na koniec pozwu czytelnie go podpisujemy – własnoręcznie – imieniem i nazwiskiem.