Urlop macierzyński przysługuje kobietom, które urodziły dziecko. Można go również częściowo dzielić z ojcem dziecka. Dowiedz się, ile wynosi urlop macierzyński, ile łącznie go przysługuje po urodzeniu, a także czym jest urlop rodzicielski.

Urlop macierzyński – 2020 r.

Urlop macierzyński należy się każdej kobiecie, która pracuje i urodziła dziecko. Z tego uprawnienia może również skorzystać ojciec dziecka. W okresie przebywania kobiety na urlopie macierzyńskim, otrzymuje ona zasiłek wypłacany przez ZUS. Warto również wiedzieć, że istnieje możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem – maksymalny czas to sześć tygodni przed urodzeniem.


Długość trwania urlopu macierzyńskiego jest zależna od liczby urodzonych dzieci:

  • 1 dziecko – 20 tygodni urlopu,
  • 2 dzieci – 31 tygodni urlopu,
  • 3 dzieci – 33 tygodnie urlopu,
  • 4 dzieci – 35 tygodni urlopu.

Urlop macierzyński – ile wynosi?

Wysokość zasiłku jest zależna od terminu, w którym zostanie przez nas złożony wniosek oraz od naszego wynagrodzenia. W przypadku chęci wykorzystania zarówno urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego – otrzymamy zasiłek wynoszący 80% średniego wynagrodzenia z ostatniego roku. Konieczne jest tutaj złożenie wniosków o urlopy w czasie 21 dni od porodu (u pracodawcy matki dziecka).


W sytuacji złożenia wniosku po upływie 21 dni, otrzymamy 100% wynagrodzenia za 20 tygodni oraz 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, a w dalszej kolejności – do czasu zakończenia urlopu rodzicielskiego – będziemy otrzymywać 60% naszego wynagrodzenia. Jeżeli komuś nie przysługuje urlop rodzicielski, to będzie otrzymywać świadczenie rodzinne wynoszące 1000 zł przez okres jednego roku.

Zasiłek macierzyński a urlop macierzyński

Te dwa pojęcia bywają mylone, choć stanowią dwie odmienne sprawy. Zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym, natomiast urlop przerwą w pracy.


Na uwagę zasługuje przykładowa sytuacja: kobieta otrzymuje przedłużenie umowy o pracę na czas określony do dnia porodu. Urlop wówczas jej nie przysługuje, ponieważ od dnia porodu nie będzie ona już pracownikiem – z tego powodu należy jej się zasiłek macierzyński.

Zasiłek macierzyński jest przyznawany w sposób automatyczny. Opłaca go ZUS. Należy się on osobom, które opłacają składki chorobowe bądź są zatrudnione w Urzędzie Pracy jako osobę bezrobotne.