Kobiety w Polsce są uznawane za jedne z najbardziej przedsiębiorczych spośród całej Europy. Wspieranie pracujących kobiet to najczęściej zapewnienie opieki nad ich potomstwem, doradztwo, a także możliwość kształcenia się. Co jednak z kobietami, którym zależy na otwieraniu własnych firm i potrzebują na to finansowego wsparcia?

Fundusze europejskie

Fundusze europejskie dla kobiet dbają o ich wspieranie na wielu płaszczyznach. Oferują np. programy wspierające aktywizację zawodową, które obejmują: kursy zawodowe, wsparcia ze strony coacha, doradcy zawodowego czy psychologa, pośrednictwo pracy czy staże zawodowe.
Bardzo często możliwe jest otrzymanie zwrotu pieniędzy za dojazd na poszczególne warsztaty, a sami organizatorzy wprowadzają możliwość opieki nad dziećmi do 6 roku życia w trakcie ich trwania.

Wspieranie przedsiębiorstw

Dzięki tego rodzaju projektom możliwe jest otrzymanie: bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia finansowego w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej (nie obowiązuje to jednak wszędzie), wsparcia doradczego i szkoleniowego, które wiąże się z samym przygotowaniem biznes planu oraz porad dotyczących otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Możliwe jest także wsparcie pomostowe, czyli otrzymanie konkretnego doradztwa, mentoringu czy szkoleń, co ma pomagać w rozwiązywaniu początkowych trudności podczas prowadzenia własnej działalności.
Projekty te dotyczą osób, które ukończyły 30 rok życia. Osoby poniżej tego wieku mogą korzystać z wsparcia z programu krajowego.
Aby korzystać z projektów europejskich, konieczne jest wpisu posiadanie do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzenie działalności w oparciu o o odrębne przepisy w czasie 1 roku poprzedzającego dzień dołączenia do projektu lub rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Polskie organizacje rządowe i pozarządowe wspierające kobiety, to przede wszystkim: Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu, Serwis Internetowy Kobiety.pl, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Sieć Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet, Międzynarodowe Forum Kobiet w Warszawie.