W 2017 roku przetwarzanie danych w fog computing, czyli tak zwanej mgle obliczeniowej, zaczęło zwiększać efektywność systemów chmurowych. Przeniesienie niektórych obciążeń w mgle na urządzenia końcowe na brzegu sieci przyniosło skutek w postaci podniesienia wydajności chmur. Technologia mgły obliczeniowa może dzięki temu znajdywać zastosowanie w Smart Cities, gdzie infrastruktura jest sterowana przez skomplikowane systemy.

Jak działa fog computing?

Fog computing pozwala wyposażyć większość urządzeń IoT w funkcję samodzielnego przetwarzania danych. Dane są następnie przechowywane w pamięci masowej urządzenia i wykorzystywane do obsługi połączeń sieciowych. Wiele usług działa dzięki temu efektywniej – dotyczy to między innymi miejskich systemów bezpieczeństwa, pozwala monitować i zarządzać ruchem ulicznych oraz parkingami, a także sterować oświetleniem ulic w mieście.

Wykorzystywanie fog computing w miastach inteligentnych

Jednym z przykładów wykorzystania mgły obliczeniowej w miejskiej infrastrukturze jest używanie kamery wideo, która monitoruje ruch uliczny. Jeżeli kamera wykryje migające światła pojazdu uprzywilejowanego, światła na skrzyżowaniu zostaną zmienione automatycznie w taki sposób, by umożliwić karetce lub straży pożarnej jak najszybszy przejazd.

Stosowanie fog computing w pociągach pozwala monitorować stan ważnych elementów pociągu i wysyłać powiadomienia o zagrożeniu lub awarii. Sensory wskazują maszyniście, który element jest niesprawny, a także informują o konieczności zatrzymania składu natychmiast lub na najbliższej stacji. Po zatrzymaniu pociągu ponowne ruszenie może być niemożliwe do momentu usunięcia awarii, gdyż system oparty na mgle obliczeniowej do tego nie dopuści.

Innym sposobem wykorzystania mgły obliczeniowej w miastach jest modernizowanie systemów dystrybucji prądu. Zasilanie może być automatycznie przełączane na inne źródła, gdy czujniki zarejestrują zmiany w zużyciu prądu. Takie rozwiązanie pozwala optymalizować koszty produkcji prądu i zapobiegać przerwom w jego dostawach