Chcesz się dowiedzieć, ile mogą wynosić alimenty na dziecko i na jakiej podstawie sąd je przyznaje, a także od czego zależy ich wysokość? Podpowiadamy.

Płacenie alimentów – podstawowe informacje

W sytuacji rozwodu osób, które posiadają dzieci, sąd decyduje o wysokości alimentów na podstawie sytuacji majątkowej rodziny. Ustalanie ich wysokości jest sprawą bardzo indywidualną i zależną od wielu rozmaitych czynników. Sprawdza się m. in., jakie są rzeczywiste potrzeby dziecka, a przy tym właśnie realne możliwości materialne jego rodziców.
Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieje obowiązek płacenia alimentów przez rodziców (na dziecko) – o ile nie utrzymuje się ono samodzielnie bądź nie posiada innych źródeł materialnych, które pozwalają na zaspokojenie jego potrzeb (np. odszkodowania albo renty). Alimenty nie kończą się w momencie, gdy dziecko uzyskuje pełnoletniość. Jeżeli potomek pragnie nadal się uczyć lub nie potrafi znaleźć pracy, to rodzice nadal są zobowiązani opłacać alimenty. W przypadku trwałej nieumiejętności samodzielnego utrzymania się (np. kalectwa, niepełnosprawności umysłowej), rodzice muszą płacić alimenty przez całe życie.

Wysokość alimentów

Od czego zależna jest wysokość alimentów? W dużej mierze od możliwości finansowych rodziców dziecka, a także od warunków, w jakich oni żyją. Ważne są także faktyczne potrzeby potomka, gdzie bierze się pod uwagę jego wiek, warunki zdrowotne itp. Istnieje również coś takiego jak usprawiedliwione potrzeby dziecka, jak np. zakup potrzebnego, nowego obuwia. Kluczowy jest fakt, że dziecko ma prawo do życia na równym poziomie z rodzicami.


Sytuacja, w której osoba zobowiązana do płacenia alimentów jest bezrobotna nie jest wcale jednoznaczna. Sąd sprawdza wówczas, czy jest ona zdolna do pojęcia jakiejkolwiek pracy i jeśli tak jest – nadal będzie ona musiała łożyć na dziecko. Pod uwagę brana jest także liczba innych dzieci.
Oprócz alimentów istnieje możliwość wyznaczenia obowiązku płacenia konkretnych pieniędzy na poszczególne wydatki (np. na zakup materiałów szkolnych czy potrzebnych ubrań).